ԽԱՉՈՒՄՅԱՆ

Զանգահարել 044 47-11-11     Facebook - KHACHUMYAN.COM Instagram - KHACHUMYAN.COM

Ատամների պլոմբավորում գնացուցակ  Ատամի արմատների բուժում գնացուցակ  Լնդերի բուժում գնացուցակ  Վիրաբուժություն գնացուցակ  Ատամների իմպլանտացիա գնացուցակ  Ատամների պրոթեզավորում գնացուցակ  Ատամների ուղղում գնացուցակ

Վճարումները կատարվում են կանխիկ և ՀՀ դրամով: 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԱՆՎԱՆՈՒՄ ԳԻՆ
ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԴՐԱՄ ԱՄՆ ԴՈԼԱՐ
0.1 Բժշկի խորհրդատվություն 5000  ≈ $10
0.2 Ռենտգեն թիրախային թվային՝ RVG 1000  ≈ $2
1. ԱՏԱՄՆԱՔԱՐ, ԱՏԱՄՆԱՓԱՌ, ԱՏԱՄՆԵՐԻ ՍՊԻՏԱԿԵՑՈՒՄ
1.1 Ատամնաքարերի ուլտրաձայնային հեռացում և ատամների փայլեցում 15000  ≈ $30
1.2 Ատամների սպիտակեցում սպիտակեցնող նյութի և ճառագայթի կիրառմամբ 60000  ≈ $120
2. ՊԼՈՄԲԱՎՈՐՈՒՄ՝ ԱՏԱՄԻ ՊՍԱԿԻ ԴԵՖԵԿՏԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈԻՄ
2.1 Պլոմբավորում լուսային կարծրացման պլոմբանյութով՝ պարզ 12000  ≈ $24
2.2 Պլոմբավորում լուսային կարծրացման պլոմբանյութով՝ միջին 16000  ≈ $32
2.3 Պլոմբավորում լուսային կարծրացման պլոմբանյութով` բարդ 20000  ≈ $40
2.4 Պլոմբավորում՝ ատամի էսթետիկ վերականգնում 35000  ≈ $70
2.5 Մետաղական գամիկի տեղադրում 5000  ≈ $10
2.6 Ապակեմանրաթելային գամիկի տեղադրում 6000  ≈ $12
3. ԱՏԱՄԻ ՆՅԱՐԴԻ ԲՈՐԲՈՔՄԱՆ՝ ՊՈԻԼՊԻՏԻ ԲՈՒԺՈՒՄ
Արմատախողովակների մշակում և կողմնային կոնդենսացիայի եղանակով լցավորում
3.1 1-2 արմատախողովակ 12000  ≈ $24
3.2 3 արմատախողովակ և ավել 15000  ≈ $30
3.3 Էնդոդոնտիկ սարքի կիրառում(1 արմատախողովակ) +4000 + ≈ $8
ԱՏԱՄԻ ՀԱՐԱՐՄԱՏԱՅԻՆ ԲՈՐԲՈՔՄԱՆ՝ ՊԵՐԻՕԴՈՆՏԻՏԻ ԲՈՒԺՈՒՄ
Արմատախողովակների մշակում, դեղորայքային բուժում և կողմնային կոնդենսացիայի եղանակով լցավորում
3.4 1-2 արմատախողովակ 15000  ≈ $30
3.5 3 արմատախողովակ և ավել 18000  ≈ $36
3.6 Էնդոդոնտիկ սարքի կիրառում(1 արմատախողովակ) +4000 + ≈ $8
Արմատախողովակների վերամշակում, դեղորայքային բուժում և կողմնային կոնդենսացիայի եղանակով լցավորում
3.7 1 արմատախողովակ 18000  ≈ $36
3.8 2 արմատախողովակ 21000  ≈ $42
3.9 3 արմատախողովակ և ավել 24000  ≈ $48
3.10 Էնդոդոնտիկ սարքի կիրառում(1 արմատախողովակ) +4000 + ≈ $8
4. ԼՆԴԵՐԻ ԲՈՒԺՈՒՄ
4.1 Գինգիվիտ կատարալ՝ հակաբակտերիալ թերապիա, վերականգնման խթանում 15000  ≈ $30
4.2 Գինգիվիտ խոցանեկրոտիկ՝ խոցերի մշակում և վերականգնման խթանում 25000  ≈ $50
4.3 Գինգիվիտ հիպերտրոֆիկ՝ գինգիվէկտոմիա և վերականգնման խթանում 25000  ≈ $50
4.4 Պարօդոնտիտ` նախապատրաստում լաթային վիրահատության 25000  ≈ $50
4.5 Պարօդոնտոզ՝ վիտամինոթերապիա, նախապատրաստում լաթային վիրահատության 20000  ≈ $40
5. ՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
5.1 Տեղային անզգայացում 2000  ≈ $4
5.2 Ատամի պարզ հեռացում 3000  ≈ $6
5.3 Ատամի բարդ հեռացում 5000  ≈ $10
5.4 Ատամի արմատի բարդ հեռացում 8000  ≈ $16
5.5 Իմաստության ատամի պարզ հեռացում 10000  ≈ $20
5.6 Իմաստության ատամի բարդ հեռացում 15000  ≈ $30
5.7 Ոչ ճիշտ դիրք ունեցող՝ դիստոպիկ, ատամի հեռացում 15000  ≈ $30
5.8 Չծկթած՝ ռետենցված, կամ կիսատ ծկթած՝ կիսառետենցված, ատամի հեռացում 25000  ≈ $50
5.9 Ատամնաբնի բորբոքման՝ ալվեոլիտի, բուժում 10000  ≈ $20
5.10 Կիսատ ծկթած ատամը շրջապատող լնդի բորբոքման՝ պերիկորոնորիտի, բուժում 10000  ≈ $20
5.11 Վերնոսկրի բորբոքման՝ պերիօստիտի, բուժում 15000  ≈ $30
5.12 Վերծնոտային ծոցի պերֆորատիվ անցքի փակում 20000  ≈ $40
5.13 Ատամի արմատածայրի հեռացում՝ ապեկէկտոմիա 25000+  ≈ $50+
5.14 Ատամի կիստայի հեռացում 30000+  ≈ $60+
5.15 Ատամի արմատների և պսակի մասնակի հեռացում՝ հեմիսեկցիա 15000  ≈ $30
5.16 Լնդային եզրի պլաստիկա՝ գինգիվոպլաստիկա (3-6 ատամ)
30000  ≈ $60
5.17 Լաթային վիրահատություն (3-6 ատամ) 40000  ≈ $80
5.18 Սանձիկի հատում և երկարացում՝ ֆրենուլոպլաստիկա 20000  ≈ $40
5.19 Լնդային ռեցեսիայի՝ հետաճի, վերացում(1 ատամ) 20000  ≈ $40
5.20 Ատամի կլինիկական պսակի երկարացում՝ պրոթեզավորման նախապատրաստում 10000  ≈ $20
5.21 Ռետենցված ատամի պսակի մերկացում՝ օրթոդոնտիկ նախապատրաստում 15000  ≈ $30
5.22 Ալվեոլյար ելունի դեֆեկտի հարթեցում` պրոթեզավորման նախապատրաստում (3-6 ատամ) 20000  ≈ $40
5.23 Բերանի նախադռան խորացում՝ վեստիբուլոպլաստիկա (3-6 ատամ) 25000  ≈ $50
5.24 Բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի բարորակ նորագոյացությունների հեռացում 25000  ≈ $50
6. ԱՏԱՄՆԵՐԻ ԻՄՊԼԱՆՏԱՑԻԱ
6.1 Ատամնային իմպլանտատի տեղադրում՝ Euroteknika(Ֆրանսիա) 200000  ≈ $400
6.2 Ատամնային իմպլանտատի տեղադրում՝ Dentium(ԱՄՆ) 180000  ≈ $360
6.3 Ատամնային իմպլանտատի տեղադրում՝ Dentium(Հարավային Կորեա) 160000  ≈ $320
6.4 Պսակ իմպլանտատի վրա՝ մետաղ-կերամիկական, ներառյալ օրիգինալ աբատմենտ և պտուտակ 100000 ≈ $200
6.5 Պսակ իմպլանտատի վրա` ցիրկոնի օքսիդից, անատոմիական CAD/CAM, ներառյալ օրիգինալ աբատմենտ և պտուտակ 140000 ≈ $280
6.6 Պսակ իմպլանտատի վրա` կերամիկական(IPS e.max), ցիրկոնի օքսիդի հիմքով CAD/CAM, ներառյալ օրիգինալ աբատմենտ և պտուտակ 150000 ≈ $300
6.7 Ատամնաբնային ոսկրի աճեցման վիրահատություն 100000+  ≈ $200+
6.8 Հայմորյան խոռոչի հատակի բարձրացման՝ սինուս լիֆտ, վիրահատություն 150000+  ≈ $300+
7. ԱՏԱՄՆԵՐԻ ՊՐՈԹԵԶԱՎՈՐՈՒՄ՝ ՕՐԹՈՊԵԴԻԿ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
7.1 Պսակ՝ մետաղ-կերամիկական 40000 ≈ $80
7.2 Պսակ՝ ցիրկոնի օքսիդից, անատոմիական CAD/CAM 80000  ≈ $160
7.3 Պսակ կերամիկական(IPS e.max), ցիրկոնի օքսիդի հիմքով CAD/CAM 90000  ≈ $180
7.4 Պսակ՝ կերամիկական(IPS e.max) 90000  ≈ $180
7.5 Վինիր՝ կերամիկական(IPS e.max) 90000  ≈ $180
7.6 Ներդիր՝ ցիրկոնի օքսիդից CAD/CAM 80000  ≈ $160
7.7 Ներդիր՝ կերամիկական(IPS e.max) 90000  ≈ $180
7.8 Շարժական թիթեղային պրոթեզ՝ 1 ծնոտ 65000  ≈ $130
7.9 Շարժական թիթեղային պրոթեզ մետաղական հենքով՝ 1 ծնոտ 150000  ≈ $300
7.10 Շարժական թիթեղային ճկվող պրոթեզ՝ 1 ծնոտ 130000  ≈ $260
7.11 Շարժական աղեղային պրոթեզ՝ 1 ծնոտ 170000  ≈ $340
7.12 Շարժական աղեղային պրոթեզ ատաչմեններով՝ 1 ծնոտ 180000  ≈ $360
7.13 Արհեստական պսակի պարզ հեռացում 1000  ≈ $2
7.14 Արհեստական պսակի բարդ հեռացում 3000  ≈ $6
7.15 Արհեստական պսակի կամ գամիկի ֆիքսում 3000  ≈ $6
7.16 Ձուլված գամիկ 10000  ≈ $20
7.17 Ցիրկոնային գամիկ  35000 ≈ $70
8. ԱՏԱՄՆԵՐԻ ՈՒՂՂՈՒՄ՝ ՕՐԹՈԴՈՆՏԻԿ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
8.1 Օրթոդոնտիկ բուժման պլանավորում  10000  ≈ $20
8.2 Բարդության I աստիճան  250000  ≈ $500
8.3 Բարդության II աստիճան 350000  ≈ $700
8.4 Բարդության III աստիճան 450000  ≈ $900
8.5 Բարդության IV աստիճան 650000 ≈ $1300
8.6 Կերամիկական բրեկետներ +100000 + ≈ $200
8.7 Ինքնակապվող մետաղական բրեկետներ  +100000 + ≈ $200
8.8 Ինքնակապվող կերամիկական բրեկետներ +150000 + ≈ $300
8.9 Սապֆիրե բրեկետներ +150000 + ≈ $300
8.10 Ատամների ուղղում առանց բրեկետների՝ էլայներներ 450000+  ≈ $900+

Վճարումները կատարվում են կանխիկ և ՀՀ դրամով: 

ԽԱՉՈՒՄՅԱՆՃիշտ բուժում և նախընտրելի արդյունք