ԽԱՉՈՒՄՅԱՆ

Դեմքի պլաստիկ վիրաբուժություն

Բլեֆարոպլաստիկա՝ կոպերի պլաստիկ վիրահատություն է, որը թույլ է տալիս ձգել կախված կոպերը, հեռացնել ստորին կոպի շրջանի պարկերն, ինչպես նաև շտկել մաշկային խորը ծալքերը: Կոպերի պլաստիկ վիրահատությունն իրենից ներկայացնում է...

Բուլհորն վիրահատությունը հայտնի է նաև ստորքթային ձգում անվանմամբ և իրենից ներկայացնում է շրթունքի պլաստիկ վիրահատություն: Շրթունքի պլաստիկ վիրահատությունը թույլ է տալիս կարճացնել տարածությունը վերին շրթունքի և քթանցքերի միջև միաժամանակ...

Ռինոպլաստիկան քթի վիրահատություն է, որի նպատակն է փոխել քթի ձևը և բարելավել ֆունկցիան: Այն կարող է իրականացվել կոսմետիկ նպատակով, ինչպես նաև...

ԽԱՉՈՒՄՅԱՆ

Facebook - KHACHUMYAN.COM Instagram - KHACHUMYAN.COM Vkontakte - KHACHUMYAN.COM  Telegram - KHACHUMYAN.COM