ԽԱՉՈՒՄՅԱՆ

Թերապևտիկ ստոմատոլոգիա

Ատամի ցավն կարող է դառնալ անհանգստության պատճառ լինելով անընդհատ և ընդհատվող, ինչպես ինքնածին, այնպես էլ տարբեր գրգռիչների ազդեցության հետևանքով: Ատամի ցավը ազդանշան է ...

Կարիեսը ատամների կարծր հյուսվածքների հիվանդություն է, որի արտաքին դրսևորումը էմալի և դենտինի ախտահարումն է, որը բերում է ատամի սկզբնական վնասման, ապա խոռոչի առաջացման: Կարիեսը առաջանում է հաջորդական փուլերով: Սկզբում ատամի էմալի մակերեսին առաջանում է գունափոխված բիծ՝ սպիտակ կամ դեղին գույնի: Ավելի ուշ այն գունափոխվում է և դառնում...

Ի՞նչ է գինգիվիտը: Գրականության մեջ հանդիպում է հետևյալ սահմանումը.

Գինգիվիտ – պարօդոնտի բորբոքային հիվանդություն է, որն առաջանում է ինչպես տեղային, այնպես էլ ընդհանուր գործոններից և ընթանում է առանց լնդային կապանի վնասման: Գինգիվիտը լինում է...

Պերիօդոնտիտը հարարմատային հյուսվածների բորբոքումն է: Այս հիվանդությունը ունի շճային և թարախային փուլ: Եթե պերիօդոնտիտը զարգանում է առանց ցավի, ապա տեղի է ունենում արմատի հարակից ոսկրի քայքայում և ի հայտ են գալիս գրանուլյոմա՝ արմատածայրի շրջանում պարկի ձևով, կիստա՝ մեծ խոռոչ ոսկրի մեջ, որոնք անհրաժեշտ է բուժել ոչ միայն ատամի պահպանման այլև օրգանիզմի...

ԽԱՉՈՒՄՅԱՆ

Facebook - KHACHUMYAN.COM Instagram - KHACHUMYAN.COM Vkontakte - KHACHUMYAN.COM  Telegram - KHACHUMYAN.COM