ԽԱՉՈՒՄՅԱՆ

Թերապևտիկ ստոմատոլոգիա

Ստոմատիտն ընդհանուր հասկացություն է, որն իր մեջ ներառում է բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի բորբոքային հիվանդությունները: Ստոմատիտն առաջանում է որպես կանոն օրգանիզմի ընդհանուր դիմադրողականության ընկճման հետևանքով:

Տարբերում են՝

  • խրոնիկ կրկնվող աֆթոզ(խոցային)
  • հերպետիկ
  • խոցանեկրոտիկ(Վենսանի)
  • կանդի...

Պուլպիտը ատամի փափուկ հյուսվածքի՝ կակղանի(ներվի) բորբոքումն է, որը առաջանում է պաթոգեն միկրոօրգանիզմների ներթափանցման հետևանքով: Ուժեղ ցավեր դիտվում են ինչպես ջերմային և մեխանիկական ազդակներից, այնպես էլ ինքնածին: Շատ հաճախ պուլպիտի պատճառը լինում է կարիեսը: Կարող է լինել նաև բժշկի սխալի՝ոչ որակյալ պլոմբավորման, քիմիական տարբեր նյութերի կիրառման, հետևանք: Պուլպիտը դիտվում է նաև տարբեր վնասվածքների՝պսակի կոտրվածքի, ատամի...

 

Ատամի խոզանակի շարժման ուղղությունը պետք է լինի ուղղահայաց, կարծես ավլող՝ լնդից դեպի ատամի կտրող եզր: Ինչու՞ ոչ հորիզոնական կամ շրջանաձև: Հորիզոնական և շրջանաձև շարժումները...

Պարօդոնտիտը բորբոքային դեստրուկտիվ հիվանդություն է, որը ընթանում է լնդային և ոսկրային գրպանիկների առաջացմամբ, որի հետևանքով կարող է դիտվել ատամների կորուստ: Գրպանիկները կարող են լինել տարբեր խորության՝ գրանուլյացիաների և թարախահոսության առկայությամբ: Պարօդոնտիտի արտահայտվածությունը կախված է հիվանդության աստճանից:

Տարբերում են...

ԽԱՉՈՒՄՅԱՆ

Facebook - KHACHUMYAN.COM Instagram - KHACHUMYAN.COM Vkontakte - KHACHUMYAN.COM  Telegram - KHACHUMYAN.COM