Ներդիր


Կարդացել են՝ 1269

ՆերդիրՆերդիրներն իրենցից ներկայացնում են միկրոպրոթեզներ: Պատրաստվում են տեխնիկական լաբարատորիայում, մամլված-կերամիկայից(прессованная керамика): Հաճախ այս մեթոդին են դիմում, երբ կակղանը`ներվը առողջ է, բայց կա կարծր հյուսվածքի մեծ դեֆեկտ, որը հնարավոր չէ վերականգնել լուսային պոլիմերիզացիոն նյութերով: Կերամիկական ներդիրները միջին տեղ են գրավում պլոմբների և արհեստական պսակների միջև:

 

Կիսվել