Պարօդոնտոլոգիա - լնդերի բուժում

 


Ստոմատիտն ընդհանուր հասկացություն է, որն իր մեջ ներառում է բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի բորբոքային հիվանդությունները: Ստոմատիտն առաջանում է որպես կանոն օրգանիզմի ընդհանուր դիմադրողականության ընկճման հետևանքով: Տարբերում են՝

  • խրոնիկ կրկնվող աֆթոզ(խոցային)
  • հերպետիկ
  • խոցանեկրոտիկ(Վենսանի)
  • կանդի...
Կարդալ ավելին...

Պարօդոնտոզը պարօդոնտի՝ շուրջատամնային հյուսվածքի դեստրուկտիվ հիվանդություն է: Առաջանում է դիստրոֆիայի՝ սնուցման խանգարման պատճառով: 

Տարբերակում են պարօդոնտոզի 3 աստիճան՝

  • Թեթև
  • Միջին
  • Ծանր

Շատ հաճախ շփոթում են...

Կարդալ ավելին...

Պարօդոնտիտը բորբոքային դեստրուկտիվ հիվանդություն է, որը ընթանում է լնդային և ոսկրային գրպանիկների առաջացմամբ, որի հետևանքով կարող է դիտվել ատամների կորուստ: Գրպանիկները կարող են լինել տարբեր խորության՝ գրանուլյացիաների և թարախահոսության առկայությամբ: Պարօդոնտիտի արտահայտվածությունը կախված է հիվանդության աստճանից:

Տարբերում են...

Կարդալ ավելին...

Ի՞նչ է գինգիվիտը: Գրականության մեջ հանդիպում է հետևյալ սահմանումը.

Գինգիվիտ – պարօդոնտի բորբոքային հիվանդություն է, որն առաջանում է ինչպես տեղային, այնպես էլ ընդհանուր գործոններից և ընթանում է առանց լնդային կապանի վնասման: Գինգիվիտը լինում է...

Կարդալ ավելին...