ԽԱՉՈՒՄՅԱՆ

Թերապևտիկ ստոմատոլոգիա

Պարօդոնտոզը պարօդոնտի՝ շուրջատամնային հյուսվածքի դեստրուկտիվ հիվանդություն է: Առաջանում է դիստրոֆիայի՝ սնուցման խանգարման պատճառով: 

Տարբերակում են պարօդոնտոզի 3 աստիճան՝

  • Թեթև
  • Միջին
  • Ծանր

Շատ հաճախ շփոթում են...

ԽԱՉՈՒՄՅԱՆ

Facebook - KHACHUMYAN.COM Instagram - KHACHUMYAN.COM Vkontakte - KHACHUMYAN.COM  Telegram - KHACHUMYAN.COM